Presbiyopi (Yaşlılık Hipermetropisi)

 

 

 
 
Presbiyopi gözün doğal yaşlanmasıyla beraber ortaya çıkan bir durumdur, gözlük ya da kontakt lensle düzeltilir. Presbiyopi gözün yakına odaklama gücünün azalmasıdır. Bir hastalık değildir, tıpkı saçların beyazlaşması, ciltte kırışıklıkların ortaya çıkması gibi doğal bir olaydır. Presbiyopi genelde 40 yaş civarında ortaya çıkar.
 
   
 

Presbiyopinin belirtileri:
* Normal okuma mesafesinde (yaklaşık 35cm) bulanık görme
* Okunan materyali kol uzunluğunda tutma
* Yakın mesafedeki işlerle uğraşırken başağrısı olmasıdır.

Presbiyopim olduğunu nasıl anlarım?
Presbiyopi tanısı, göz doktorunuzun yapacağı muayene sonucunda kesinleşir. Presbiyopi yaklaşık 40 yaşında başlar ve 60 yaşı civarına kadar belirli bir düzende artar. Bu yüzden presbiyopisi olanların en az 2 yılda bir göz muayenesinden geçmeleri uygundur.

Presbiyopi nasıl tedavi edilir?
Presbiyopinin kesin etkili bir tedavisi olmamakla beraber bu konu üzerinde araştırmalar devam etmektedir.

1. Gözlük:
İlave bir refraksiyon kusurunuz yoksa yakın gözlükleriyle problemlerinizi ortadan kalkar. Uzak için gözlük kullanıyorsanız göz doktorunuzun önerisi doğrultusunda bifokal ya da progresif camlar kullanarak uzak ve yakın gözlüklerinizi tek bir gözlükte birleştirebilirsiniz.

2. Kontakt lens:
Göz doktorunuz gözünüze uygun lensi size tavsiye edecek ve uygulayacaktır. Gözlük seçeneklerinde olduğu gibi, bifokal ve progresif kontakt lenslerle de şikayetleriniz çözülebilir.

3. Refraktif cerrahi:
Laser tedavisi ile yakın görmenin düzeltilmesi üzerine araştırmalar devam etmektedir, kesin etkili bir çözüme henüz ulaşılamamıştır.

4. CK (Konduktif Keratoplasti):
CK yöntemi, hipermetropi ve presbiyopi (yaşa bağlı yakını net görememe) durumları için etkili bir tedavi yöntemidir. Gözlük kullanmak istemeyen, uygulama sınırları içerisinde hipermetropi veya presbiyopi kusuru olan ve gerçekçi beklentileri olan tüm hastalara uygulanabilir.

40 yaş üzerindeki, +3.00 diyoptriye kadar hipermetropisi ve +1.75 diyoptriye kadar presbiyopisi (yaşa bağlı yakını net görememe) olan hastalarda radyofrekans dalgalarının kullanılması ile uygulanan bir yöntemdir. Korneanın düz olması ile birlikte olan hipermetropi durumlarında, radyofrekans dalgaları ile korneanın lifleri büzülerek merkezi korneayı dikleştirilir. Böylece gözün yeniden yakına odaklanması sağlanabilir.

CK işlemi göz içi yapıları kapsamayıp, sadece kornea yüzeyinde uygulanan bir yöntem olduğu için güvenlidir. Ameliyat, lazer odası şartlarında steril ortamda ve damla anestezisi ile yapılan, toplam 10-15 dakika süren kolay ve ağrısız bir yöntemdir. İşlem bitiminde hastaların gözü kapatılmamakta, yatırılmamakta ve damla tedavisi başlanarak taburcu edilmektedir. Operasyonun etkisi hemen görülmekte, hastalar yakın mesafedeki cisimleri rahat seçebilmekte ve yazıları okuyabilmektedir.

Bu işlemin en önemli özelliklerinden biri de, korneaya zarar verilmemesi ve ileride gerekebilecek hiçbir işlemi (katarakt operasyonu gibi) engellememesidir.Kornea tabakasının anatomik yapısında kalıcı bir değişiklik oluşturulmaz. LASIK sonrası karşılaşılabilen kuru göz problemleri bu yöntemde ortaya çıkmamaktadır. Yaşlı ve kuru göz hastalarında güvenle tercih edilebilecek bir yöntemdir.

LCK olarak tanınan "Light Touch CK" (yumuşak dokunuşlu CK) tekniğinde ise, probun korneaya uygulanma tekniğindeki farklılıklar nedeniyle, daha az sayıda uygulanma ile daha fazla hipermetropi düzeltilmesi sağlamaktadır. Temel olarak düzeltme mekanizması klasik CK yöntemi ile aynıdır. LCK yönteminin avantajları; daha az uygulama noktası olması, kornea merkezinden daha uzakta uygulama yapılması, daha tutarlı ve etkin tedavi sonucu elde edilmesi ve ameliyat sonrası astigmatizmanın daha az görülmesidir. Bu nedenlerle, ameliyat sonrası hasta konforu da artmaktadır.

Presbiyopik lens değişimi, uygun hastalarda göz içindeki lensin hem uzağı hem yakını net görmeyi sağlayan (multifokal) yapay bir lensle değiştirilmesi prensibinden doğar. Bu ameliyatta katarakta ameliyatında uyguladığımız fako yöntemini kullanmakta, gözün içine multifokal bir lens yerleştirmekteyiz. Presbiyopi tedavisindeki seçenekler için doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz.

 

Tüm hakları tedavisi.biz sitesine aittir 2009© İletişim

UYARI;Bu Sitedeki bilgiler insanları, sağlıkları hakkında bilgilendirme amacıyladır, tıbbi tedavinin hekim kontrolünde yapılması zorunludur. Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir.